Proje Takvimi

 • 1 - Kayıt Dönemi 30 Nisan - 30 Ekim 2020
 • 2 - Algoritma Teslimi Son Tarihi 15 Nisan 2021
 • 3 - Sonuçların İlanı ve Ödül Töreni 30 Nisan 2021

Projeye katılmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Amaç

Gün Öncesi Piyasası Eşleştirme Problemi, içerisinde birçok araştırma konusu ve geliştirme alanları barındırmaktadır. TÜBİTAK tarafından öncelikli alan olarak belirlenen Yöneylem Araştırmaları konusunda, bilim insanlarının ve araştırmacıların beyin gücünü enerji piyasalarına kanalize etmek amacıyla 2.GÜN ÖNCESİ ELEKTRİK PİYASASI (GÖP) OPTİMİZASYON YARIŞMASI düzenlenmektedir. Yarışma ile Türkiye Gün Öncesi Piyasası eşleştirme problemi için kısa sürede kaliteli çözümler üretebilen algoritmaların geliştirilmesine yönelik keşfin önünü açmak hedeflenmektedir.

Kapsam:

Gün Öncesi Piyasası, piyasa katılımcılarının fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olan 3 farklı teklif yapısı içermektedir:

 • Saatlik,
 • Blok,
 • Esnek.

Piyasa katılımcıları elektriğin teslim tarihinden bir gün öncesinde bu teklif yapıları ile piyasaya teklif vermekte ve Enerji Piyasası Operatörü EPİAŞ, sosyal faydayı ençoklayarak saatlik piyasa takas fiyatı ve eşleşme miktarı oluşumunu sağlamaktadır. Yarışmacıların, çözüm süresi ve sosyal fayda kriterlerini dikkate alarak Piyasa Takas Fiyatı (PTF) ve Eşleşme Miktarı üretebilen bir algoritma geliştirmeleri beklenmektedir.

Hedef

Katılımcılardan tanımlanmış olunan optimizasyon problemi için sosyal fayda ve çözüm süresi performans ölçütlerini dikkate alarak olurlu çözümler üretebilen bir algoritma geliştirmesi ve online kod geliştirme platformu olan Kaggle üzerinde algoritmalarına dair kod geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Yarışmacılara geliştirmiş oldukları algoritmalarının performans testlerini gerçekleştirebilmeleri için gerçek piyasa verilerine benzer nitelikte rasgele olarak üretilmiş farklı veri setleri Kaggle platformu üzerinden sağlanacaktır.

Araç

Yarışma süresince kod geliştirme ve performans ölçüm süreçleri çevrimiçi bir platform olan Kaggle aracılığı ile yapılacaktır.

Teknik Tanımlar Dokümanı

Yarışmaya Katılım

 • • Yarışmaya katılım için başvurular firma/kurum/kuruluş adına, bireysel ya da grup olarak yapılabilecektir. Firma/kurum/kuruluş adına ya da grup olarak yapılan başvurularda her bir katılımcının ayrı ayrı başvuru formu doldurması beklenecektir.
 • • Yarışmaya katılımı EPİAŞ tarafından onaylanan firma/kurum/kuruluş ve araştırmacıların/grupların başvuruda belirttikleri e-posta adresine yarışmaya kabul edildiklerine dair bildirim yapılacaktır.
 • • Yarışmacılar yarışmaya kayıtlarını www.enerjik.com.tr üzerinden gerçekleştireceklerdir. Yarışmacılar kayıtlarını gerçekleştirmeden önce Kaggle hesabı oluşturmuş olmalıdırlar.
 • • Yarışmacılar kod geliştirme ve performans değerlendirme süreçlerini Kaggle platformu üzerinden gerçekleştireceklerdir.
 • • EPİAŞ çalışanları ile Jüri üyeleri bu yarışmaya katılamazlar.

Gizlilik Esasları

 • • Yarışmacılar üçüncü taraflara yarışma ile ilgili bilgilendirme veya basın açıklaması gibi herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayacaklardır.
 • • Yarışmacılar, yarışma kapsamında kendilerine verilen veri ve bilgileri, üçüncü taraflar ile paylaşmayacaktır. Yarışmacı adayları Gizlilik Taahhütnamesini proje başvuru aşamasında platform üzerinden kabul edeceklerdir.
 • • EPİAŞ’ın Yarışmacı olarak onayladığı kişi, firma ve kurumların gizliliğinin sağlanması için Yarışmacılar, başvuru aşamasının ardından tüm süreci kendilerine sağlanacak kullanıcı adları üzerinden devam ettireceklerdir.
 • • Yarışmacılara sağlanan veriler ve performans ölçümünde kullanılacak test verileri, EPİAŞ’ın izni olmadan başka bir amaçla kullanılmayacak ve üçüncü taraflar ile paylaşılmayacaktır.
 • • Gizlilik esaslarına ya da Gizlilik Taahhütnamesine uymayan Yarışmacılar yarışmadan diskalifiye edilecektir.

Ödüllerin Dağıtılması

 • • Yarışmada dereceye giren yarışmacılara para ödülü ile belirtilen konferans ve yayın ödülleri dağıtılacaktır.
 • • Konferans ve yayın bedelleri TEK KİŞİLİK’tir. Firma/kurum/kuruluş adına ya da grup olarak yapılan başvurularda konferans ve yayın ödemeleri belirtilecek kişi adına EPİAŞ tarafından yapılacaktır.
 • • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması EPİAŞ tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile EPİAŞ Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir ya da ödül miktarını değiştirebilir.
 • • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) tarafından işletilmekte olan Gün Öncesi Elektrik Piyasası için tasarlanmış optimizasyon problemine hızlı ve kaliteli çözümler üretebilecek algoritmaların keşfinin önünü açmayı hedefleyen bir yarışmadır.
Katılımlar bireysel olabileceği gibi ekip halinde de olabilir.
Ekip olarak yapılan başvurularda her bir katılımcının ayrı ayrı başvuru formu doldurması ve kayıt olması beklenmektedir. Kayıt sonrası yarışmaya katılım yetkilendirmesi yapılan katılımcılar Kaggle platformunda kendi takımlarını oluşturabilecektir.
EPİAŞ çalışanları ve Jüri üyeleri hariç 18 yaşından büyük ve yöneylem araştırmalarına ilgi duyan herkes yarışmaya katılabilir.
Hayır, yarışmaya ve yarışma sürecinde yapılacak etkinliklere katılım ücretsizdir.
Katılımcılardan tanımlanmış olunan optimizasyon problemi için sosyal fayda ve çözüm süresi performans ölçütlerini dikkate alarak olurlu çözümler üretebilen bir algoritma geliştirmesi ve online kod geliştirme platformu olan Kaggle üzerinde algoritmalarına dair kod geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
Kod geliştirme çalışmaları online kod geliştirme platformu olan Kaggle üzerinden gerçekleştirileceği için Python yada R yazılım dilleri kullanılabilecektir.
Yarışmacılara algoritmalarının performansını değerlendirebilecekleri örnek veri setleri Kaggle platformu aracılığı ile sağlanacaktır.
Sorularınız için inovasyon@epias.com.tr mail adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1.

2021 INFORMS Annual Meeting Katılım Paketi ve MDPI Yayın Bedeli

+

30.000 TL

2.

European Energy Market - EEM 2021 Katılım Paketi

+

25.000 TL

3.

MDPI Yayın Bedeli

+

15.000 TL

4.

Juri Özel Ödülü

*Konferans Katılım Paketi (1 Kişi) = Katılım Bedeli + Uçak Biletleri + Konaklama Bedeli

Ödüllerin Dağıtılması

 • • Yarışmada dereceye giren yarışmacılara para ödülü ile belirtilen konferans ve yayın ödülleri dağıtılacaktır.
 • • Konferans ve yayın bedelleri TEK KİŞİLİK’tir. Firma/kurum/kuruluş adına ya da grup olarak yapılan başvurularda konferans ve yayın ödemeleri belirtilecek kişi adına EPİAŞ tarafından yapılacaktır.
 • • Ödüllerin dağıtılıp dağıtılmaması EPİAŞ tasarrufundadır. Yarışmaya yeterli katılımın olmaması, Yarışmacıların beklenen performansa erişememesi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli nedenler ile EPİAŞ Yarışmayı veya ödül dağıtımını iptal edebilir ya da ödül miktarını değiştirebilir.
 • • Ödüllerden kaynaklanan tüm mali yükümlülükler (vergi, harç vb.) ödül alan Yarışmacılara aittir.

Webinar

Genel Tanıtım Webinarı

Problem Tanımı Webinarı

Tanıtım Videosu

Tanıtım Videosu