ENERJİNİN
İNOVASYON MERKEZİ

Temel hedeflerimiz enerji sektöründeki girişimlerin gelişimini desteklemek ve yeni teknolojik çözümleri birlikte geliştirmektir.

Enerjik Ne Yapar ?

Enerjik, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş (EPİAŞ) tarafından desteklenen bir projedir. İşlerini teknolojik bir alanda başlatan varlıkların gelişimini destekliyoruz. Bilgi tabanı, teknolojik altyapı, ofis alanı, idari destek ve operasyonel yardım (hukuk ve muhasebe konuları dahil) sağlıyoruz. Yenilikçi girişimcileri yeni iş birlikleri kurmalarını destekliyoruz.

Enerjik Ne Sunuyor ?

01

Enerjik içindeki altyapı ve servislere erişim

02

Teknolojik altyapıya erişim, müşteri tabanı ve EPİAŞ piyasa bilgisi

03

Danışmanların, mentor ve uzmanların tavsiyesi

04

Dış kaynak temininde destek

05

EPİAŞ ile iş birliğinin kurulması

EPİAŞ

EPİAŞ’ın başlıca amacı ve faaliyet konusu, “ Piyasa işletim lisansında yer alan enerji piyasalarının etkin, şeffaf, güvenilir ve enerji piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanması, kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesidir.

Eşit taraflar arasında ayrım gözetmeden güvenilir referans fiyat oluşumunun temin edilmesi ve artan piyasa katılımcı sayısı, ürün çeşitliliği ve işlem hacmiyle likiditenin en üst düzeye ulaştığı, piyasa birleşmeleri yoluyla ticaret yapılmasına imkan tanıyan bir enerji piyasası işletmecisi olmaktır.”

Paydaşlarımız